STP, ECN, MM – co to je?

STP, ECN/STP, MM – co tyto zkratky znamenají?

 

Tyto zkratky znamenají typ brokera, říkají nám jakým způsobem kótuje cenu, jak jsou realizovány obchody a kdo je v nich naší protistranou.

STP: Pokud je broker typu STP, znamená to, že využívá poskytovatele likvidity. Va našich obchodech nám tedy není protistranou, která nám prodá nebo od nás koupí požadovaný podklad, ale pouze přenese příkaz vybraným poskytovatelům likvidity. Takoví poskytovatelé jsou většinou velké banky či jiné instituce. Tento typ nám tedy dává jistou dávku důvěry, že broker nemá zájem na tom, aby se spread nechoval tak jak má a my tak utrpěli zbytečné ztráty, které samozřejmě jdou poté protistraně obchodu.

ECN/STP: Pokud je broker typu ECN, znamená to, že naše příkazy jsou posílány na uměle vytvořený elektronický trh s likviditou (Forex je OTC trh, tedy mimoburzovní a žádný vlastní centralizovaný trh nemá). Tento vytvořený trh je většinou tvořen několika poskytovateli likvidity (10 a více), institucemi a investory. Poskytovatelé likvidity tu soupeří svými nabídkami o přicházející příkazy. Jelikož zde probíhá jistý typ konkurenčního boje, nemůže se nám stát, že by náš příkaz byl vyplněn za nějakou pro nás nepříznivou a pro protistranu příznivou cenu, která není adekvátní tržní situaci. Náš příkaz je jednoduše směrován nejlepší protistraně. Obchody zaslané přes ECN jsou anonymní a protistrana nevidí naše jiné limitní příkazy.Cena je kótována dle střetu nabídky a poptávky na tomto vytvořeném trhu.

MM: Broker typu MM je tvůrce trhu. Kótuje tedy cenu a zároveň je poskytovatelem likvidity. Pokud zašleme na takový trh příkaz, protistranou bude buď broker nebo jiný investor na takovém trhu. V takovém případě může broker držet opačnou pozici než je ta naše a z tohomůže plynout střet zájmů. Mnoho brokerů může nabízet trh typu MM, kdy poté uvádí nižší průměrný spread, ale tato možnost sebou nese jistá rizika.

Mnoho štěstí při Vašem obchodování!

STP