Spread

Spread označuje rozdíl mezi nabídkovou (bid) a poptávkovou (ask) cenou.  Jak už samotný název napovídá, měnový pár se skládá ze dvou měn. Seznam všech hlavních měn naleznete zde. Jako příklad...

Spread označuje rozdíl mezi nabídkovou (bid) a poptávkovou (ask) cenou. 

Jak už samotný název napovídá, měnový pár se skládá ze dvou měn. Seznam všech hlavních měn naleznete zde. Jako příklad si uveďme měnový pár EUR/USD. Pro první měnu v určitém páru existuje označení základní, nebo též bazická. Druhá měna v páru je označována jako měna denominační, nebo také kotovací. Zkratka EUR/USD nám tedy říká, kolik jednotek amerického dolaru musíme zaplatit za jednu jednotku měny euro.

Dvojí kotace

V platformě brokerů se měna obvykle zapisuje dvěma čísly. Tato čísla se od sebe v několika pipech liší. Viz obrázek výše.

Bid – poptávková cena, čili cena, za kterou je možné prodat měnový pár.

Ask – nabídková cena, čili cena, za kterou je možné nakoupit měnový pár.

Co je to spread

Spread označuje rozdíl mezi nabídkovou (bid) a poptávkovou (ask) cenou. Pro obchodníka hraje důležitou roli, protože ovlivňuje výši jeho zisku a ztráty. Výše spreadu se počítá v pipech.

Existují dva základní typy spreadu:

  1. Pevný – jeho výše je za všech okolností stanovena, což přináší obchodníkovi výhodu v tom, že se mu nemůže stát, že by vstoupil na trh ve chvíli, kdy by byl spread mnohonásobně větší.
  2. Volný – jeho výše se mění. Obvykle bývá nižší než u pevně stanovených spreadů, ale jeho výše se může měnit v závislosti na množství transakcí. Obvykle se stává, že výše tohoto spreadu roste v době vydávání fundamentálních zpráv.

Obvyklá výše spreadu na hlavních měnových párech dosahuje 4 pipů. Pro hlavní světový obchodní pár EURUSD je spread do 3 pipů. Pro každého obchodníka by spread měl být významným faktorem výběru brokera, protože ovlivňuje výši zisku a ztráty z každého obchodu.