OTC – co tento pojem znamená?

OTC – Over the Counter

Označení OTC pochází z anglického jazyka. Je to zkratka “Over the Counter”, tedy “přes přepážku”. Tento termín vznikl v dřívější době, kdy nebylo možné mnoho titulů obchodovat burzovně, obchodníci tedy mezi sebou obchodovali přímo tedy takzvaně přes přepážku.

 
Forex je mimoburzovním trhem a můžeme ho tedy pojmenovat jako OTC trh.

OTC trh není centralizovaný a není regulovaný, regulovány jsou pouze instituce, které na tomto trhu působí, ale to vždy dle legislativy země, ve které působí.

Tento trh je tvořen Tvůrci trhu (Market Makers), jež neustále kótují nabídku a poptávku, za kterou jsou ochotni jednotlivé měny prodávat a nakupovat. Těmito Tvůrci trhu mohou být banky, brokeři nebo jiné instituce. Trhu se dále účastní centrální banky, jiné finanční instituce, velcí spekulátoři a individuální investoři.

Na tomto trhu tedy nemůžeme obchodovat na nějakém centrálním trhu jako například akcie, ale vždy pouze lokálně nebo na trhu uměle vytvořeném propojením několika Tvůrců trhu (více zde).

Jelikož je lokální obchodování s měnami vždy, alespoň nějakým způsobem propojeno s ostatními lokálními obchodními místy, není většinou možná nějaká forma arbitráže.

OTC