Archive for March, 2014

  • STP, ECN/STP, MM – co tyto zkratky znamenají?   Tyto zkratky znamenají typ brokera, říkají nám jakým způsobem kótuje cenu, jak jsou realizovány obchody a kdo je v nich naší...

    STP, ECN, MM – co to je?

    STP, ECN/STP, MM – co tyto zkratky znamenají?   Tyto zkratky znamenají typ brokera, říkají nám jakým způsobem kótuje cenu, jak jsou realizovány obchody a kdo je v nich naší…